Musik skaber glæde

... i sundhedsvæsenet

Musik skaber glæde

... i sundhedsvæsenet

 

 

Musik heler

LiveMusicNow's formål er at give pationterne en personlig musikalsk oplevelse på egne præmiser, skabe opmuntring, adspredelse og åbne op til nye perspektiver...

 

 

Om LiveMusicNow.dk

LiveMusicNow i Danmark formidler - ligesom den engelske hovedforening - musik på hospitaler, hospice, fængsler og institutioner...

 

 

04.07.2014

Anne Geertsen på Conservatorio di Musica Santa Cecilia i Rom

Onsdag d. 25. juni fortalte Anne Geertsen, pianist og repræsentant for LMN DK, om LMNs virke i...

LiveMusicNow.dk

Gennem LiveMusicNow optræder professionelle musikere på patienternes stuer, ved workshops eller 'mobile' koncerter på f.eks. hospitaler og hospice ud fra den overbevisning, at musik har en positiv indvirkning på personer i en svær livssituation.

Musikerne får mulighed for at udvikle selve formidlingsprocessen til inspiration og udvikling af det danske musikliv.

LiveMusicNow er støttet af: